Kraujeliai

Kraujẽliai dkt.

.

Look at other dictionaries:

  • kraujai — kraujaĩ sm. pl. (4) 1. OG226 žr. kraujas: Galva sumušta, kraujaĩ bėga – negaliu žiūrėti Dkš. Kraujaĩ tekėjo srovėmis KII215. Ėmė kosėt net kraujais jau rš. Šventai dienai atėjus, nors kraujais lytų, nebus be bažnyčios Žem. Eisiu, kad čia ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • lelija — lelijà sf. (2) 1. Mž72 bot. lelijinių šeimos augalas dideliais varpelio pavidalo žiedais (Lilium): Baltoji lelija (L. candidum) LBŽ, P.Snar. Geltonoji lelija (L. bulbiferum) P, Mt. Pūtė vėjelis, pūtė šiaurūnelis, linguoj žalios rūtelės ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusklisti — 1 nusklìsti intr. 1. J sklindant nutekėti, nusroventi: Iš stiklinės nusklido alus, t. y. nubėgo J. Kaip su kerstu įkirs, tai kraujis nusklis J. O kur nusklìdo brolio kraujeliai, o čia tekėjo gilus upelis JD1136. 2. nuslysti, nučiuožti: Žiūrėk,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pliuškėti — 1 pliuškėti, pliùška, ėjo intr. 1. tekant, plakantis teškenti (apie bangas, vandens srovę): Bangos pliuška, daužosi į laivą sp. Bangos apie mano mažutį laivelį pliuška rš. Upelis linksmai pliuškėjo griovyje rš. Uolų apačioje pliuškėjo vanduo rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rūdynas — sm. (1, 3) 1. Q515, Lex85, Krz158, N, D.Pošk, JbL209 pelkė su rudu vandeniu, durpynas: Tokie rūdynaĩ – rūdys iš žemės eina Pvn. Kur virdulys rūdžių, kur rūdys iš žemės kinla, vadinas rūdynas J. Vanduo niūkso rūdyne J. Į rūdyną gyvuliai neina, ba …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • strevus — strevùs, ì adj. (4); FrnW, LTR(Dg, Vrn), strėvùs (4) žr. sravus: Ir priejo strėvią upę – nėr per kur pereitie (d.) Jz. An tos upelės, ant tos streviosios, grįstas mūro tiltelis TDrIV5(Vlk). Šyvi žirgeliai, kol negeriat strėviõsios upelės?… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įžysti — intr. 1. DŽ sužydėti, pražysti: Kap įžysta liubinai, tai juos užaria Iš. Jau inžydo žolynai, jau pavasaris Rod. Kap anžysta vilko plaukai, tada šienauna Pls. Inžydo rūtelė daržely, an viso darželio pakvipo LLDII610(Vlk). Kalėdų rytą rožė inžydo,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žiedas — 1 žiedas sm. (3) K, Š, Rtr, RŽ, DŽ, NdŽ, KŽ, DūnŽ, žiẽdas (4) DrskŽ, žiedaĩ pl. (3) 1. SD169, SD126, R, R79, MŽ104, Sut, P, D.Pošk, S.Dauk, I, N, RtŽ, M, L, E, ŠT35, BTŽ, ŽŪŽ47 bot. augalo dauginimosi organas, iš kurio išauga vaisius (flos):… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žlegėti — žlegėti, žlẽga, ėjo intr. DŽ, NdŽ 1. Ds, Rš dusliai žvangėti, tarškėti, skambėti: Kaip atvažiuoja ratais, gi žlẽga Aln. Geležiniai arklio pančiai einant žlẽga Ut. Tegu urščia, tegu žlẽga te girnos Trgn. Vilnakaršėj, kai karšia, būdavo, vilnas …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.